Financování developerských projektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na financování developerských projektů. V první části jsou uvedena teoretická východiska, základní pojmy související s developerskou činností a způsoby ekonomického zhodnocení projektů. Dále jsou představeny způsoby a zdroje financování projektů. Do tohoto výčtu je zahrnuto i financování přes crowdfundingové portály. Je také provedena analýza současného stavu na trhu developerských projektů a nemovitostí. V poslední části je zpracován návrh financování konkrétního developerského projektu a analýza výsledků dvou prodejních scénářů.
This bachelor's thesis focuses on financing of development projects. The first part presents theoretical basis, basic concepts related to development projects and ways of economic evaluation of those projects. Furthermore, the methods and sources of project financing are presented. This list also includes funding development projects through crowdfunding portals. An analysis of the current state of the development projects and real estate market is performed. The last part deals with a proposal for financing a specific development project and an analysis of the results of two sales scenarios.
Description
Citation
ŽITNÝ, F. Financování developerských projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Konečná - Můžete popsat svoji zkušenost financování pomocí crowdfundingu? - odpovězeno doc. Doskočil - V jaké fázi projektu developeři řeší problematiku financování? - odpovězeno prof. Dohnal - S jakými podklady jste žádal banku o úvěru? Jak byste vyjednával s bankou o úvěr? - částečně odpovězeno Ing. Pěta - Je možné stanovit, kdy se v Brně sníží cena bytů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO