Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Moravia Spectrum, a.s. v období let 2007 – 2012 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Obsahuje také návrhy řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace podniku v budoucnosti.
This bachelor`s thesis analyses the financial situation of company Moravia Spectrum, a.s. within the years 2007 – 2012, by selected indicators of the financial analysis. It includes also proposals of solutions for identified problems which should result in improvement of the financial situation of the company in the following years.
Description
Citation
MLČOCHOVÁ, L. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázka vedoucího práce zodpovězena zcela. Otázka oponenta zodpovězena zcela. Ing. František Bednář Provádí se ve firmě analýza zákazníků? Prováděla jste analýzu zákazníků vy? Otázka zodpovězena zcela. Doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. Jaká je současná ekonomická situace společnosti, jak se vyvíjela po dobu psaní vaší bakalářské práce? Otázka zodpovězena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO