Analýza ekonomických ukazovateľov spoločnosti SE, a.s. pomocou časových radov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou najdôležitejších ekonomických ukazovateľov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (SE) pomocou časových radov. V úvode práce sú popísané teoretické poznatky štatistických metód a praktická časť je zameraná na spracovanie vybraných ukazovateľov podniku, poprípade určenie ich následnej prognózy v blízkej budúcnosti.
This Bachelor thesis deals with the most important economic indicators of the company Slovenske elektrarne, a.s. (SE) using the time series. In introduction of the thesis are described the theoretical bases of statistical methods and practical part of the thesis is focused on processing of selected indicators of the company, eventually the designation of their prognosis in the near future.
Description
Citation
STAROSTOVÁ, A. Analýza ekonomických ukazovateľov spoločnosti SE, a.s. pomocou časových radov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2011-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO