Studium směsných přírodních antimikrobiálních preparátů a možnosti jejich stabilizace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V rámci předložené diplomové práce byla zpracována rešerše zaměřená na přírodní antimikrobiální látky. V experimentální části práce bylo cílem testování antimikrobiální aktivity přírodních preparátů ve volné a enkapsulované formě, příprava částic a sledování jejich dlouhodobé stability. Jako rostlinné antimikrobiální látky byly v práci používány různé extrakty čajů (vodné, etanolové a DMSO) a vodné extrakty bylin. S použitím vodných extraktů čajů byly za použití ultrazvuku připraveny lipozomy a chitosanové částice. Pro všechny částice byla stanovena enkapsulační účinnost, velikost, stabilita a antioxidační aktivita. Poté byla v rámci dvou měsíců u částic sledována dlouhodobá stabilita. Pro stanovení enkapsulační účinnosti i dlouhodobé stability bylo využito spektrofotometrické metody stanovení celkových polyfenolů. Po stanovení velikosti a stability částic byla využita metoda DLS. Antioxidační aktivita byla v celé práci sledována za použití spektrofotometrické metody využívající ABTS•+. Pro testování antimikrobiální aktivity různých typů extraktů čajů a bylin, jejich směsí a kombinací s lysozymem a antibiotiky byly využity bujónové diluční metody za použití grampozitivních i gramnegativních bakteriálních kmenů. U připravených částic byla sledována také jejich antimikrobiální aktivita, která byla značná především u chitosanových částic. Vhodné kombinace přírodních látek ať už s antimikrobiálním či antioxidačním účinkem ve volné nebo enkapsulované formě mohou být s výhodou využity pro aplikace např. v kosmetickém průmyslu, potravinářství či v lékařství.
Present diploma thesis is focused on natural antimicrobial substances. The aim of the experimental part of thesis was testing of antimicrobial activity of selected natural substances in free and encapsulated forms, preparation of particles and monitoring of their long-term stability. Various teas extracts (aqueous, ethanoic and DMSO) and aqueous herbs extracts were used as plant antimicrobial substances. Liposomes and chitosan particles with encapsulated aqueous teas extracts were prepared by ultrasonication. Encapsulation efficiency, size, stability and antioxidant activity for all particles were specified. Consequently, within a two months period, long-term stability for these particles was monitored. Spectrophotometric method for determining total polyphenols was used for evaluating encapsulation efficiency as well as for monitoring of long-term stability. The DLS method was used for determination of size and stability of particles. Antioxidation activity was monitored by using spectrophotometric method using ABTS. For testing antimicrobial activity of various types of teas, herbs extracts and their mixtures and combianitons with lysozyme and antibiotics, broth dilution methods were used while using both Gram positive and Gram negative bacterial test strains. Antimicrobial activity of prepared particles was also monitored, the antimicrobial activity was especially significant with the chitosan particles. Suitable combinations of natural substances whatever with antimicrobial or antioxidation effect either in free or encapsulated form could be used for applications for example in cosmetics industry, food processing or in medicine.
Description
Citation
VEJROSTOVÁ, P. Studium směsných přírodních antimikrobiálních preparátů a možnosti jejich stabilizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-01
Defence
Diviš: antioxidační aktivita etanolových a vodných roztoků Obruča: jak bylo prováděno hodnocení pomocí bujónové diluční metody
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO