Revitalizace kabelážního systému v budově Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je provedení analýzy kabelážního systému v budově Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a následný návrh na jeho vylepšení na úroveň, odpovídající současným standardům. Práce řeší trasování horizontální sekce a fyzickou topologii sítě, jsou uvedeny doporučené aktivní prvky včetně jejich doporučeného zapojení, uvedené konkrétní nově nakoupené vybavení však není striktně vyžadováno. V závěru se práce zabývá finančním zhodnocením návrhu, které je pro veřejnou instituci klíčové.
The objective of this bachelor’s thesis is to perform an analysis of structural cabling in the building of the Faculty of Music, Janáček Academy of Music and Performing Arts, and to propose an improvement of mentioned cabling system to achieve current industry standards of stability & reliability. Both horizontal cabling routes and physical network topology are taken into account; network hardware recommendation with its setting is also included, although mentioned newly purchased equipment is not strictly required. In the conclusion, the thesis deals with an economic evaluation of the proposed solution as a major decision-making factor for the chosen public institution.
Description
Citation
ŠPIČÁK, J. Revitalizace kabelážního systému v budově Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Ing. Petr Sedlák: Položení otázek z posudku. Odpovězeno. RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D.: Jaké mají uživatelé možnosti zasahovat do předloženého řešení? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO