Distribuované řídící systémy a jejich využití v praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V řídící technice je v současné době patrný velice výrazný trend přechodu od výkonných centrálních řídících systémů k menším systémům, které jsou rozmístěny po technologii a jsou propojeny komunikační sběrnicí. Odpadá nutnost stáhnout všechny signály k centrálnímu řídícímu systému, řízení je pak distribuováno a probíhá přímo v jednotlivých částech technologie. Proto se takovým systémům říká distribuované systémy řízení. Distribuované řídící systémy mají své využití nejen v průmyslových aplikacích, ale také v budovách, v automobilech apod.
In control technique there is evident highly expressive trend of shifting from efficient central managing systems towards smaller systems which are distributed on technology and which are connected by communication bus. There is no need to link all signals to central management system, operation is then distributed and realized directly in individual parts of technology. That’s why these systems are called distributive managing systems. Distributive managing systems are widely used not only in industrial applications but also in buildings, cars, etc..
Description
Citation
OTČENÁŠEK, M. Distribuované řídící systémy a jejich využití v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kopečný (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci a v diskuzi odpověděl na všechny položené otázky a tím úspěšně obhájil svou diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO