Zlepšování procesů při výrobě cementu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca ,,Zlepšovanie procesov pri výrobe cementu“ je zameraná na zmapovanie procesov v podniku CEMMAC a.s. Cieľom tejto práce je zlepšenie a zefektívnenie procesov pri výrobe cementu. Pri vyhodnocovaní efektivity procesov bola sledovaná chybovosť výstupov pri jednotlivých operáciách a nákladovosť procesov. Bolo predpokladané, že sa v týchto procesoch nachádzajú úzke miesta, ktoré vedú k zníženej efektivite v daných procesov. Pre analýzu úzkych miest bola použitá procesná mapu, grafy, tabuľky a analýzu 5x PREČO. Výsledkom bolo potvrdenie predpokladov o neefektívnosti procesov a zistenie príčin vzniku problémov v procesoch. Návrhová časť práce obsahuje zlepšovateľské návrhy, ktoré vedú k zvyšovaniu efektivity hlavných procesov pri výrobe cementu.
The bachelor thesis named: ,,Improving processes in cement production“ is aimed at observing processes in the CEMMAC a.s. company. The aim of this work is to improve and streamline processes in cement production. When evaluating the efficiency of the processes, were monitored the error rate of outputs in individual operations and the costliness of the processes. It was assumed that there are bottlenecks in these processes that lead to reduced efficiency in the processes. Process map, charts, tables, and a 5x WHY analysis were used to analyse bottlenecks in processes. The result was to confirm the assumptions about inefficiencies in the processes and to identify the causes of bottlenecks in the processes. The design part of the thesis contains improvement suggestions that lead to improving the efficiency of the main processes in cement production.
Description
Citation
KEBÍSEK, I. Zlepšování procesů při výrobě cementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - nejsou Ing. Bartošek: Proč v rámci analýzy není využito VSM? - odpovězeno prof. Jurová: Na konci máte tabulku Porovnání nákladů na jednu tunu cementu. Můžete, prosím, objasnit současný a původní stav? Jsou ta řešení již zavedená a jsou realizované? Co patří do nevýrobních nákladů? Máte uvedenou cenu jedné tuny cementu, to je rozdíl celkových nákladů a čeho? Je to, co v práci uvádíte, skutečně zisk? Nejedná se spíše o marži? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO