Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Projekt rieši novostavbu bytového domu v Trenčíne. Cieľom práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby. Objekt má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie a je osadený do svahovitého terénu. Budova je navrhnutá ako murovaná z betónových tvárnic a keramických tvárnic typu Therm. Strecha je plochá, jednoplášťová, vegetačná. Na západnej fasáde sa nachádza vegetačná stena.
The project deals with the new construction of a apartment house in Trenčín. The aim of the work was to develop project documentation for the construction. The building has four aboveground and one underground floor and is set in a sloping terrain. The building is designed as brick made of concrete blocks and ceramic blocks – Therm. The roof is flat, single-layered, vegetated. There is a green wall on the west facade.
Description
Citation
KUBÍČEK, T. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - místopředseda, Ing. Vendula Kvapilová - tajemník, Ing. Martin Pilinszki - tajemník, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Karel Čupr, CSc. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen, Ing. Miroslav Maňas - člen,
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student předvedl svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedl: - umístění stavby, lokalitu, - základní půdorysy objektu, popis provozu, - konstrukční řešení stavby, - materiálové řešení stavby, - pohledy a 3D vizualizaci objektu, barevnost. Student dále objasnil a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: - oponent nevznesl žádné doplňující dotazy a připomínky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO