Využití tryskového proudění v civilní letecké dopravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá tryskovým prouděním. Její rešeršní část pojednává o podmínkách vzniku tryskového proudění, jeho charakteristikách, rozdělení podle zeměpisné polohy a jevech, které tryskové proudění doprovázejí. Obsahuje také popis způsobů měření tryskového proudění a jeho zobrazení v leteckých meteorologických mapách. Dále rozebírá organizaci letového provozu nad severním Atlantikem v dosahu výskytu tryskového proudění. Praktická část práce obsahuje vlastní autorovo řešení, které se týká posouzení časové a ekonomické výhodnosti transatlantických letů plánovaných podle tryskového proudění. Princip vyhodnocení spočíval v porovnání skutečných letů s lety po nejkratších možných tratích. Bylo prokázáno, že ke zmíněným úsporám dochází pouze v oceánských částech letu.
This master’s thesis deals with jet streams. The exploration part describes conditions of jet stream formation, its characteristics, classification on the geographical basis and phenomena attendant on the jet streams. It also contains a description of jet stream measurement methods and methods of its interpretation in aeronautical meteorological charts. Organization of aeronautical traffic in the north Atlantic region within reach of the jet streams is further described. Practical part of this thesis contains author’s own research which compares time and economical profitability of transatlantic flights planned according to the jet streams. The principle of this evaluation was based on assessment of real flights and flights via shortest possible routes. It was proven, that profits mentioned above are gained only in the oceanic parts of flights.
Description
Citation
ŠVEC, M. Využití tryskového proudění v civilní letecké dopravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Letecký provoz
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (místopředseda) Ing. Radomír Janík (člen) Ing. Zdeněk Jelínek (člen) prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. (člen) prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (člen) Ing. Miroslav Smola (člen) Ing. Pavel Štrůbl (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO