Oscilometrické měření krevního tlaku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá implementací oscilometrické metody v prostředí LabVIEW. Zpracovává rešerši metod měření krevního tlaku se zaměřením na oscilometrickou metodu. Zabývá se studiem různých metod výpočtů systolického a diastolického tlaku z oscilometrické křivky a implementací dvou metod výpočtu v prostředí LabVIEW. Správnost implementace vybrané metody byla ověřena pomocí auskultační techniky na 37 měřených subjektech.
The bachelor thesis deals with the implementation of an oscillometric blood pressure measurement method in LabVIEW. It presents the research of blood pressure measurement methods focusing on an oscillometric method. It describes the study of different methods of measuring the systolic and diastolic blood pressure from an oscillometric curve and the implementation of two of these methods in LabVIEW. The accuracy of the implementation was verified with an auscultation technique on 37 measured subjects.
Description
Citation
BENEŠOVÁ, L. Oscilometrické měření krevního tlaku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Svoboda (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. MuDr. Máchal položil otázky: Na základě kterých kritérií jste zvolila použité koeficienty? V jakých rozmezích se pohybovaly tepové frekvence? Ing. Svoboda položil otázku: Zkoušela jste provést korekci měření na vyšší věk subjektů? Doc. Kolář položil otázky: Zvažovala jste použití jiné vzorkovací frekvence? Jakým způsobem probíhala operace derivace? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO