Elektrická charakterizace grafenových vrstev a jejich využití jako plynové senzory

but.committeedoc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Jurečková (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) Larisa Chmelíková (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. položil otázku, jakou souvislost se studovaným biomedicínským oborem má téma práce? Larisa Chmelíková položila otázku, dalo by se použit oxid uhličitý jako experimentální plyn? Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. položil otázku, s jakým rozlišením byla měřena voltampérová charakteristika? Larisa Chmelíková položila otázku, jaké vlastnosti má použitý substrát? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMacků, Robertcs
dc.contributor.authorKučera, Štěpáncs
dc.contributor.refereeKaspar, Pavelcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:10Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:10Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se orientuje na obecnou charakterizaci a popis grafenu a s ním spojených nanostruktur. Zahrnuje výrobu nejpoužívanějšími metodami včetně jejich výhod a úskalí. Grafenový vzorek pro nemožnost připojení běžným způsobem musel být nakontaktován pod vizuální kontrolou mikroskopem hrotovými kontakty ve stíněném prostoru. Následně byl podroben voltampérové charakterizaci za normálních podmínek na přístroji Keithley 4200-CSC. Dalším krokem bylo měřit tentýž vzorek při působení odlišné plynové atmosféry. Výsledkem je porovnání specifických reakcí na změnu plynu v atmosféře, v níž byla grafenová monovrstva vystavena.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the general characterization and description of graphene and related nanostructures. It involves production by the most used methods, including their advantages and disadvantages. Due to the impossibility of connection in the usual way, the graphene sample had to be contacted under visual inspection with a microscope with the tip contacts in the shielded area. Subsequently, it was subjected to current-voltage characterization with normal conditions on a Keithley 4200-CSC instrument. The next step was to measure the same sample under a different gas atmosphere. The result is a comparison of the specific responses to the change in gas atmosphere in which the graphene monolayer was exposed.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKUČERA, Š. Elektrická charakterizace grafenových vrstev a jejich využití jako plynové senzory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142070cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205740
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGrafencs
dc.subjectuhlíkcs
dc.subjectnanostrukturacs
dc.subjectparazitní šumcs
dc.subjectexfoliacecs
dc.subjectvoltampérová charakteristikacs
dc.subjectplynový senzorcs
dc.subjectGrapheneen
dc.subjectcarbonen
dc.subjectnanostructureen
dc.subjectparasitic noiseen
dc.subjectexfoliationen
dc.subjectcurrent-voltage characteristicsen
dc.subjectgas senzoren
dc.titleElektrická charakterizace grafenových vrstev a jejich využití jako plynové senzorycs
dc.title.alternativeElectrical characteristics of graphene layers and their use as gas sensorsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-14:04:57cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid142070en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:10en
sync.item.modts2022.06.16 08:18:13en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142070.html
Size:
8.16 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142070.html
Collections