Metal-organické rozhraní pro efektivní přenos náboje

but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo diskutováno Mikroskop LEEM, energie elektronů. Studentka na otázku odpověděla.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorProcházka, Pavelcs
dc.contributor.authorMrhačová, Petracs
dc.contributor.refereePrůša, Stanislavcs
dc.date.accessioned2022-06-17T06:52:33Z
dc.date.available2022-06-17T06:52:33Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou molekul kyseliny benzen-1,3,5-trikarboxylové (TMA) na stříbrném krystalu s (111) terminací povrchu. Po depozici molekul na povrch substrátu je vytvořena plně protonovaná vrstva (fáze ). Následné žíhání substrátu vyvolává deprotonaci molekul, která vede k vytváření dalších a fází. Jednotlivá uspořádání molekul byla zkoumána v podmínkách ultra vysokého vakua na nízkoenergiovém elektronovém mikroskopu (LEEM), rastrovacím tunelovacím mikroskopu (STM) a pomocí nízkoenergiové elektronové difrakce (LEED). V práci je diskutován aplikační potenciál těchto vrstev.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the analysis of benzene-1,3,5-tricarboxylic acid (TMA) molecules on a silver crystal with (111) surface termination. After the deposition of the molecules on the substrate, a fully protonated layer ( phase) is formed. Further substrate annealing induces a deprotonation process, which leads to the formation of another and phases. The different arrangements of the molecules were studied in ultra-high vacuum conditions by low-energy electron microscope (LEEM), scanning tunneling microscope (STM), and by low-energy electron diffraction (LEED). The application potential of these layers is discussed.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationMRHAČOVÁ, P. Metal-organické rozhraní pro efektivní přenos náboje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139476cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206283
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsamouspořádánícs
dc.subjectmetal–organické rozhranícs
dc.subjectTMAcs
dc.subjectAg(111)cs
dc.subjectLEEMcs
dc.subjectLEEDcs
dc.subjectSTMcs
dc.subjectself-assemblyen
dc.subjectmetal–organic interfaceen
dc.subjectTMAen
dc.subjectAg(111)en
dc.subjectLEEMen
dc.subjectLEEDen
dc.subjectSTMen
dc.titleMetal-organické rozhraní pro efektivní přenos nábojecs
dc.title.alternativeMetal-organic interface for effective charge transferen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-16-13:53:20cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139476en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.17 08:52:33en
sync.item.modts2022.06.17 08:12:41en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139476.html
Size:
9.22 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139476.html
Collections