Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru na založení fotografického ateliéru. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, v další části jejich převedení do praxe. Dále je rozpracován postup pro snadný začátek podnikání, včetně ekonomického vyhodnocení.
This bachelor´s thesis deals with creating of a draft of a business plan for a gallery. Thesis contains basic theoretical knowledge, in the other part theory is put into practice. Then it elaborates how to start running a business, including economical evaluation.
Description
Citation
DIVOKÁ, E. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Martina Sochorcová (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO