Automatizace výpočtů genotypových dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je automatizace práce s programy pro zkoumání struktur populací pomocí genotypových dat. Konkrétně jsou popsány vlastnosti čtyř programů, Structure, Structure Harvester, CLUMPP a distruct. V rámci práce je pak navržen proces automatizace práce s těmito programy. Na bázi tohoto návrhu je následně vytvořena aplikace na platformě .NET, která uživateli usnadňuje práci se zmíněnými programy. Navržená aplikace poskytuje uživateli grafické rozhraní pro nahrávání vstupních souborů, zadávání potřebných parametrů, nastavení automatizovaného spouštění jednotlivých programů a zobrazení jejich výsledků.
The goal of this paper is to automate work with programs for the study of population structure using genotype data. Specifically, we describe properties of four programs for this use, Structure, Structure Harvester, CLUMPP and distruct. There's proposed a process of automation of work with these programs within the paper. Based on proposed process, an application is then created on the .NET platform, which allows you to work with mentioned software. This application provides a graphical user interface for creating input files, entering the necessary parameters, setting up automatic execution of individual programs and displaying their results.
Description
Citation
VYBÍHAL, A. Automatizace výpočtů genotypových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Adam Chromý, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Během odborné rozpravy reagoval na dotazy. Student odpovídal na dotaz ohledně znalostí týkajících se metod užitých v použitých programech s výhradami. Student odpovídal na dotazy týkajících se zdrojových kódů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO