Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
V této bakalářské práci je provedena finanční analýza firmy REDA a.s. za období let 2009 až 2013. Teoretická část definuje pojmy a objasňuje jednotlivé finanční ukazatele. Praktická část obsahuje samotnou finanční analýzu vytvořenou dle uvedených teoretických východisek. Na základě zjištěných výsledků jsou na konci práce formulovány návrhy na zlepšení finanční situace.
The bachelor’s thesis includes financial evaluation of the company REDA a.s. for the 2009 – 2013 period. The theoretical part defines concepts and clarifies financal indexes. The practical part consist of financal analysis itself. At the end of the thesis are given proposals for better financal situation based on the results of financal analysis.
Description
Citation
BUREŠ, I. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno otázka oponenta práce - odpovězeno doc. Chalupský: Do jakého termínu hovoříte o včasné splatnosti, aby zákazníci získali skonto 2%? - odpovězeno Ing. Zemánková: Čistý pracovní kapitál v průběhu let roste a čistý peněžní majetek je stabilní. Je to dobře nebo špatně? - odpovězeno Ing. Zemánková: Co mi řekne rozdíl těchto dvou ukazatelů? - odpovězeno Ing. Zemánková: Čistý pracovní kapitál Vám roste a bežná likvidita Vám klesá. Proč? - odpovězeno Ing. Zemánková: Proč jste použil ROI? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO