Webové konfigurační rozhraní pro síťová zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Predkladaná práca sa zaoberá návrhom obecného konfiguračného systému na vzdialenú konfiguráciu sieťových zariadení s~využitím protokolu NETCONF, a návrhom a implementáciou webového konfiguračného rozhrania pre monitorovaciu sondu FlowMon. Práca naväzuje na existujúce programové vybavenie vytvorené vrámci projektu Liberouter. Implementačná časť sa zaoberá vytvorením webového konfiguračného rozhrania, podporných knižníc na prácu s konfiguráciou a knižnicou na prácu s GUI v jazyku PHP. Implementované konfiguračné rozhranie pre sondu FlowMon, zároveň slúži ako funkčný prototyp konfiguračného rozhrania založeného na koncepcií obecného konfiguračného systému navrhnutého vrámci tejto bakalárskej práce.
Main goal of this bachelor work is to design a universal configuration system for remote network device configuration based on the NETCONF protocol and to develop a web configuration interface for the FlowMon, monitoring probe. This work uses existing software tools developed by the Liberouter project. Main objective of the implementation part of this work is to develop a web configuration interface, supporting class libraries for configuration management and GUI creation in PHP. Implemented web configuration interface for the FlowMon probe is a fully-functional prototype of a configuration interface based on concepts of the universal configuration system designed in this bachelor work.
Description
Citation
ŽIŽLAVSKÝ, M. Webové konfigurační rozhraní pro síťová zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO