Podnikatelský záměr a jeho ekonomické vyhodnocení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr pro založení internetového portálu Vstupenka.net, který bude sloužit ke zprostředkování prodeje vstupenek na nejrůznější kulturní akce v České republice. Kromě teoretické části o podnikání a podnikatelském záměru se v této práci budu do detailu zabývat všemi náležitostmi, které souvisí s vybudováním tohoto projektu a zároveň odhadem průběhu prvních let provozu.
The theme of this bachoral thesis is create business plan for a founding online portal Vstupenka.net, which will offer a mediation of selling tickets on various cultural actions in Czech Republic. Except teoretic part about entrepreneurship and business plan I will minutely engage to all requirements necessary for establish this project and I am also goitng to estimate how will first years of entrepreneurship look like.
Description
Citation
KARCH, V. Podnikatelský záměr a jeho ekonomické vyhodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-02-04
Defence
otázky oponentky: odpovězeno Doc. Bartoš: Na str. 56 máte fixní náklady na mzdu jednatele 50 000 Kč. Na jaký časový interval tento náklad je? Kde budete získávat nové obchodní zástupce pro Vaší společnost? Vysvětlete položku Čistý zisk ve Vaší prezentaci? Kde máte vypočítanou dobu návratnosti, výnosnost investice a jiné Vámi uváděné výsledky? - částečně odpovězeno Ing. Zemánková: Číslování kapitol a použité citace nejsou úplně správně. Jaká je konkurence ve Vašem odvětví? Jaká je síla konkurence - vzal na vědomí; částečně odpovězeno Ing. Kučerová: K čemu byly využity výsledky PEST analýzy? Jaké jsou její vypovídací schopnosti Vaší PEST analýzy? Z čeho jste usoudil, že výhled ekonomiky je pozitivní? K čemu byl využit index cen zemědělských prací? Které faktory jsou nejdůležitější pro zhodnocení ekonomické situace země? Jak jste využil ukazatele HDP nebo inflace? Jaký typ mzdy jste řešil? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO