Motorová jednotka lesního vyvážecího stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tématem lesních vyvážecích strojů. V první části je uveden rešeršní rozbor lesních vyvážecích strojů podobné hmotnostní kategorie. Dále je počítán návrhový výkon motorové jednotky dle zadaných parametrů pro několik různých režimů. Na základě vypočtených hodnot je vybrána optimální motorová jednotka z katalogu výrobců.
This bachelor’s thesis deals with theme of forest forwarders. In the first chapter there is research analysis of forestry forwarders in similar weight category. In the second chapter there is a calculated performance of the engine according to entered parameters. Based on the computed values the best engine unit is selected from the catalogues of manufacturers.
Description
Citation
KOUKAL, V. Motorová jednotka lesního vyvážecího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Emil Machač (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO