Time management v práci manažera ve stavebním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce zkoumá povědomí a aplikaci Time managementu u manažerů pracujících ve stavebních podnicích na území České republiky. První část práce je zaměřena na teoretické vysvětlení pojmů a přiblížení problematiky plánování, následného řízení času, stanovování cílů a priorit, které jsou nezbytné k jejich dosažení. V druhé části autorka zkoumá a analyzuje současný stav užívání Time managementové metodiky u manažerů působících v praxi. Průzkum je založen na dotazníkovém výzkumu CAWI a řízeném rozhovoru s manažerem pracujícím ve stavebním podniku. Výstupem práce je zhodnocení momentální situace užívání Time managementu v práci manažerů působících ve stavebnictví. Autorka nabízí řešení, jak efektivněji pracovat s časem.
The bachelor thesis examines the awareness and application of Time Management for managers working in construction companies in the Czech Republic. The first part focuses on theoretical explanations of concepts and approaches the issue of planning, the subsequent time management, setting goals and priorities that are necessary to achieve them. In the second part the author examines and analyzes the current status of the use methodology of Time management for managers working in practice. The survey questionnaire is based on research and controlled CAWI interview with the manager working in the construction business. Outcome of this work is to evaluate the current situation using Time management at work managers working in construction. The author offers a solution to work more efficiently with time.
Description
Citation
ADÁMKOVÁ, N. Time management v práci manažera ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO