Odměňování zaměstnanců a jeho vliv na stimulaci a motivaci v konkrétním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování a jeho vztahu k motivaci a stimulaci zaměstnanců. Teoretické poznatky jsou cíleny popsat nejen obecnou charakteristiku odměňování, ale také charakterizovat samotné systémy odměňování a konkrétní mzdové formy. Pozornost se soustřeďuje především na jednotlivé druhy odměn působících jako stimulační prostředky zaměstnance a odměny vhodné k efektivní motivaci zaměstnanců podniku. Získané poznatky jsou následně použity v praktické části k posouzení stávajícího systému odměňování a v jeho rámci používaných stimulačních prostředků konkrétního podniku. V neposlední části je bakalářská práce zaměřena na vyhodnocení zjištěných nedostatků a návrhy takových odměn, které budou zaměstnance motivovat k plnění podnikem zadaných úkolů.
The Bachelor thesis deals with problems of remuneration and its relationship to motivation and stimulation of employees. Theoretical knowledge are targeted to describe characteristic of remuneration in general, define systems of remuneration itself and also particular payroll forms. Attention is paid mainly to individual forms of remuneration acting as a stimulation means for employee, which are useful for an effective employee motivation in the company. In the practical part, obtained data are used for evaluating the existing system of remuneration and for evaluating used incentives of this system in concrete company. The bachelor thesis also pays attention to detected deficits and to suggestions of such rewards, which will motivate employees to perform tasks now assigned.
Description
Citation
BOHUSLAVOVÁ, P. Odměňování zaměstnanců a jeho vliv na stimulaci a motivaci v konkrétním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Kuba (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Chytil (člen) Ing. Václav Zeman (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO