Podnikatelský záměr CA Invia

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem CA Invia.cz, s.r.o., jehož cílem je navrhnout zákaznický věrnostní program pro klienty cestovní agentury. Byla snaha o vytvoření jednoduchého a atraktivního věrnostního programu, který společnosti pomůže k vytvoření dlouhodobých vztahů se svými klienty a k získání a udržení zákazníků v konkurenčním prostředí.
This Master's thesis deals with entrepreneurial prospectus of Invia.cz, Ltd company. The aim of the thesis is to propose a motion of the customer loyalty programme for the clients of the travel agency. The objective of my thesis is to create a simple and attractive loyalty programme, which will contribute to the creation of long-term relationship between the company and its clients as well as to gaining and obtaining customers in the competitive environment.
Description
Citation
DOLÁKOVÁ, E. Podnikatelský záměr CA Invia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Jaroslav Geršl (předseda) prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO