Kontejnerové čistírny odpadních vod do 500 EO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Úkolem bakalářské práce bylo zpracování přehledu firem zabývajících se výrobou typových kontejnerových čistíren odpadních vod na tuzemském trhu. V první části bakalářské práce je přehled typů čistíren, včetně způsobu provedení, využití i umístění a následného provozování. V praktické části je vypracován seznam firem v České republice a dále je provedeno srovnání těchto firem z hlediska technologického, strojně-technologického i finančního v závislosti na počtu obyvatel, pro které jsou čistírny určeny. Údaje poskytnuté firmami a jejich zpracování může sloužit při volbě kontejnerových čistíren odpadních vod odborné, ale i neodborné veřejnosti, která zvažuje pořízení kontejnerové čistírny.
The aim of this bachelor´s thesis was making a survey of companies involved in producing container type waste water treatment plants in the domestic market. In the first part of the bachelor´s thesis there is an overview of types of plants, including the method of implementation, use and placement and subsequent operation. In the practical part there is a list of companies active in this field in the Czech Republic that were compared to each other in terms of technological, machine-technological and financial aspects depending on the population for which they are intended for. Data provided by these companies and their processing can be used in selection of container of waste water for expert and unprofessional public, which is considering the acquisition of container plant.
Description
Citation
KREJSOVÁ, V. Kontejnerové čistírny odpadních vod do 500 EO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO