Návrh firemní webové prezentace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu firemní webové prezentace Penzionu Anežka a jeho realizací. V první části jsou popsány teoretická východiska pro tvorbu webových stránek, použité techniky pro vytvoření návrhu a technologie při realizaci návrhu. Druhá část obsahuje samotnou tvorbu návrhu webové prezentace a jeho následnou realizaci.
This bachelor's thesis deals with creating a proposal of a company’s web presentation for Pension Anezka and its implementation. Theoretical basis for creating website, methods used for the proposal and technologies used in the implementation are described in the first part. The second part contains particular formation of the proposal and its following realization.
Description
Citation
BOTOSOVÁ, K. Návrh firemní webové prezentace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Mihola (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO