Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Moja bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie, ktorej zámerom je analýza finančnej situácie firmy CIMAT, s.r.o. ktorú je schopná dosiahnuť pomocou matematických a štatistických metód. Pre tvorbu danej aplikácie je využitý programovací jazyk Python. Na základe výstupov získaných finančnou analýzou sú predložené návrhy na zlepšenie súčasného stavu spoločnosti.
My Bachelor’s thesis presents creation of application, which purpose is financial analysis of CIMAT, s.r.o. company, this is possible by using mathematical and statistical methods. For creation of this application, I used Python programming language. Utilizing outcomes gathered by financial analysis there are suggestions for improving current state of company.
Description
Citation
MANDÁČEK, L. Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2020-09-09
Defence
doc. Doskočil - Zdůvodněte výběr poměrových ukazatelů vstupující do regresní analýzy? odpovězeno doc. Doskočil - Zdůvodněte využití predikce pro podnik? odpovězeno Ing. Neuwirth - Určete přidanou hodnotu Vašeho návrhu? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO