Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá marketingovým průzkumem spokojenosti zákazníků jazykové školy. Popisuje způsob návrhu marketingového průzkumu, provádění dotazníkového šetření a analýzu získaných informaci. Na základě provedeného zhodnocení mínění klientů školy, zpracovává návrh zlepšení vnímání firmy svými zákazníky, které by mělo vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků a dále ke zkvalitnění služeb. Popisuje řadu doporučení, jak zlepšit vystupování školy vůči studentům a stát se více pro zákaznicky orientovanou.
Bachelor’s thesis deals with marketing research of customer satisfaction language school In-Virtute. It describes how to design a marketing survey questionnaires, implementation and analysis of information. On the basis of an assessment conducted by opinion research clients, processes the proposal improving the perception of the company, its customers, which should lead to increased customer satisfaction and to improve services. Thesis describes a series of recommendations to improve the performance of the school to students, and become more customer-oriented.
Description
Citation
MLEZIVOVÁ, V. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Mikulica (člen) Mgr. Miroslav Penka (člen) Ing. Jaromír Papírník (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO