Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je analýza Wine wellness centra v Hustopečích. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části jsou popsána teoretická východiska, následuje analýza vybraného subjektu pomocí PESTLE analýzy, Porterova pěti faktorového modelu, marketingového mixu a SWOT analýzy. Na základě těchto analýz je navrženo doporučení a návrhy řešení.
The objective of this thesis is to analyze the Wine wellness center in Hustopeče. The work is divided into the several parts. The introductory part describes the theoretical background, followed by analysis of selected subject using PESTLE analysis, Porter's five-factor model, marketing mix and SWOT analysis. On the basis of these analyzes is proposed recommendations and suggestions.
Description
Citation
LUCKÝ, J. Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno Mgr. Konečný: Je možné z vaše dotazníku zjistit, které procedury vyžadují zlepšení? - zodpovězeno doc. Korvas: Nabízí váš projekt i další aktivity kromě welness? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO