Podnikatelský záměr - vytvoření street food podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa venuje tvorbe podnikateľského zámeru v oblasti gastronómie. Konkrétne sa jedná o koncept nazývaný „street food“. Prvá časť práce obsahuje vysvetlenú teóriu a kľúčové pojmy. V druhej časti, analytickej, sú analyzované podnikateľské prostredie, potencionálni zákazníci a konkurencia. Praktický návrh budovania, môj postup a záver sú obsiahnuté v tretej časti práce.
The bachelor’s thesis deals with the creation of a business plan in the field of gastronomy. Specifically, a concept called street food. The first part of the thesis explains theory and keywords. In the second part, the analytic one, a business environment, potential customers and competition is analyzed. My practical draft of setting up this business and conclusions are described step by step in the third part of the thesis.
Description
Citation
HLAVÁČIK, J. Podnikatelský záměr - vytvoření street food podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázka oponenta: Proč jste vybíral úvěr pouze z 3 bank působících na českém trhu? - Odpovězeno Doc. Meluzín: Předpokládané tržby – je odhad reálný? Jak se varianty počítaly? - Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO