Zhodnocení rozšíření portfolia služeb u konkrétního podnikatelského subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení rozšíření portfolia služeb u rok fungujícího podnikatelského subjektu v oblasti prodeje RC modelů (modelů na dálková ovládání). Představuje vypracovaný rozvoj podnikatelského záměru na základě výsledků SWOT analýzy, finančního plánu, analýzy konkurence, analýzy zákazníků a analýzy marketingového mixu. Výsledkem této práce je na základě těchto analýz formulovat doporučení ve formě nejvhodnějšího návrhu projektu pro realizaci.
This bachelor thesis aims to evaluate the extension of service portfolio at one year functioning entity focused on sales of RC models (Radio controlled models). Thesis represents a developed business plan based on results of the SWOT analysis, financial planning, competition analysis customer analysis and analysis of the marketing mix. The result of this work is based on these analyzes to formulate recommendations in the form most suitable design for the project implementation. Result of the this work is to express and formulate recommendations in the form of the most suitable design for the project implementation.
Description
Citation
KOREČEK, L. Zhodnocení rozšíření portfolia služeb u konkrétního podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Pavla Vejmolová (místopředseda) Ing. Jiří Klíma (člen) JUDr. Petra Hanáková (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO