Studium ochranné vrstvy na bázi AlSi po degradaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Materiály, které se používají pro vysokoteplotní aplikace, pracují ve velmi agresivním prostředí (oxidace, vysokoteplotní koroze, eroze, únava, creep). Nároky na použité materiály jsou tak vysoké. Určitou stálost prokazují superslitiny na bázi niklu. Zlepšení odolnosti vůči oxidaci a vysokoteplotní korozi může být dosaženo použitím ochranných vrstev, např. difúzních bariér. Tato bakalářská práce se zaměřuje na změny struktury a vlastností AlSi vrstvy aplikované metodou „slurry“ na niklovou superlistinu Inconel 713LC, a to vlivem dlouhodobé tepelné expozice při teplotách 800, 900 a 1000 °C.
Materials used for high temperature applications works in a very aggressive environment (oxidation, hot corrosion, erosion, fatigue, creep). Demands on these materials are very high. Nickel-based superalloys show the certain stability in this environment. Improved resistance to oxidation and hot corrosion can be achieved by using protective layers such as diffusion barriers. This thesis is focused on changes of microstructure and properties of AlSi layer applied by „slurry“ method on nickel-based superalloy Inconel 713 LC, due to long-term thermal exposition at 800, 900 a 1000 °C.
Description
Citation
VÍTKOVÁ, G. Studium ochranné vrstvy na bázi AlSi po degradaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO