Linear woodcutting of European beech: experiments and computations

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-01-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Springer Nature
Altmetrics
Abstract
Hardwood species are becoming increasingly important with the growing need for a diversity of forests that have recently been facing global temperature changes or conifer pests. This further leads to the growth of its potential as a building material that may originate from sustainable production. As hardwoods need to be properly processed, the article deals with the disintegration of European beech. The influence of wood grain direction, uncut chip thickness and cutting speed on the cutting force magnitudes was experimentally investigated using the device with a rotating arm of approximately 4 m in diameter. Then, the disintegration process was modelled using the finite element method in Abaqus/Explicit. The developed material model consisting of orthotropic elasticity and plasticity with rate-independent and rate-dependent tensile–compressive failure asymmetry was implemented through the user subroutine, while the crack initiation and propagation were realized using the element deletion technique. The computationally predicted average values of cutting forces and chip shapes were, except for a few tests, in good agreement with the experiments. It means that the model may be used for further investigation, such as the influence of tool wear.
Druhy tvrdého dřeva začínají být čím dál více důležité s rostoucí potřebou diverzity lesů, které poslední dobou čelí globálním změnám teploty nebo škůdcům jehličnanů. Toto dále vede na růst jeho potenciálu jako stavebního materiálu, který může pocházet z udržitelné produkce. Jelikož tvrdá dřeva je nutné vhodně zpracovat, tak se článek zabývá desintegrací evropského buku. Experimentálně byl zjišťován vliv směru kresby dřeva, tloušťky neodřezané třísky a řezné rychlosti na velikosti řezných sil s použitím zařízení s rotujícím ramenem o průměru přibližně 4 m. Poté byl modelován desintegrační proces s pomocí metody konečných prvků v Abaqus/Explicit. Vyvinutý materiálový model sestávající z ortotropní elasticity a plasticity s časově nezávislou a časově závislou asymetrií porušení v tahu a tlaku byl implementován pomocí uživatelské subrutiny, zatímco iniciace trhliny a šíření byly realizovány pomocí techniky mazání prvku. Výpočtově predikované průměrné hodnoty řezných sil a tvarů třísek byly, až na několik testů, v dobré shodě s experimenty. To znamená, že model může být použitelný pro další výzkum, jako například vlivu opotřebení nástroje.
Description
Citation
WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2023, vol. 57, issue 1, p. 51-74.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00226-022-01442-6
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO