Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Víno Hruška s.r.o. za období 2017 až 2021 s pomocí metod finanční analýzy. Bakalářská práce je členěna do tří částí. V první části jsou popsána teoretická východiska práce, která jsou dále použita v praktické části. Druhá praktická část je zaměřena na popis a analýzu společnosti. Třetí částí je část návrhová, která obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
The topic of this bachelor thesis is the evaluation of the financial situation of the company Víno Hruška s.r.o. for the period 2017 to 2021 with the help of financial analysis methods. The bachelor thesis is divided into three parts. The first part describes the theoretical basis of the thesis, which are further used in the practical part. The practical part is focused on the description and analysis of the company. The third part is the design part, which contains proposals for improving the financial situation of the company.
Description
Citation
OLÁHOVÁ, S. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: částečně odpovězeno doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.: Co je myšleno poplatkem za marketing? - odpovězeno Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D.: Podařilo se Vám zmapovat konkurenční prostředí? - odpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Která z uvedených variant má prioritu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO