Systémy regulace hnacích ústrojí užitkových vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá principem funkce a konstrukčním řešením diferenciálů a systémů, které mají za úkol regulovat hnací sílu motoru užitkových vozidel. Jedná se o shrnutí poznatků o v současnosti používaných zařízeních sloužících k řízení trakce a o vývojových tendencích těchto systémů. Práce má charakter rešerše a neobsahuje žádné vlastní konstrukční návrhy. Může posloužit například jako učební pomůcka k porozumění principu funkce popisovaných zařízení nebo podklad pro zpracování vlastního návrhu podobného systému.
This work deals with principle of operation and design of differentials and systems, which are used to regulate driving power of engine by commercial vehicles. It is a summary of findings about currently used traction control devices and about trends of these systems. This work provides an overview of powertrain control systems and it does not include own design solution. This summary of information could be used as a learning tool, that can help student to understand principles of described mechanisms and as an information source by developing custom design of powetrain control system.
Description
Citation
FOJTÁŠEK, J. Systémy regulace hnacích ústrojí užitkových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO