Marketingový mix společnosti Senergos, a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti Senergos, a.s. Teoretická část bude věnována teoretickým východiskům marketingového mixu, především marketingového mixu služeb. Praktická část obsahuje rozbor marketingového mixu vybrané společnosti a návrh na zefektivnění propagace jejich služeb a celkového marketingového mixu. To by mělo přinést lepší pozici na trhu, zvýšení zisku a vyšší spokojenost zákazníků. Společnost podniká v oblasti energetiky.
This bachelor thesis deals with the marketing mix of Senergos company, a.s.. The theoretic part deals with the theoretic solution of the marketing mix, especially of the services of marketing mix. The practical part incorporates an analysis of the marketing mix of selected company and a proposition for increasing the efficiency of promotion of their services and of the total marketing mix. It should bring the improving of market position, the increasing of profits and higher satisfaction of customers. The company does business in the energy sector.
Description
Citation
DOLEŽALOVÁ, J. Marketingový mix společnosti Senergos, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Kuba (místopředseda) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Ondřej Malý (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO