Koncepční studie pojezdu kovacího manipulátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá manipulátory pro volné kování, respektive mapuje konstrukční řešení jednotlivých typů podvozků. Popisuje jejich charakteristické vlastnosti, výhody a nevýhody. Dále práce zahrnuje koncepční návrh podvozku kolejového manipulátoru včetně pohonu, který je následně porovnáván s reálnými parametry od firmy ZDAS a.s.
This bachelor thesis deals with manipulators for open-die forging, respectively maps the design solutions of individual types of chassis. It describes their characteristics, advantages, and disadvantages. Furthermore, the thesis includes a conceptual design of the track of rail-bounded manipulator chassis, including the drive, which is then compared with real parameters from the company ZDAS a.s.
Description
Citation
DRBAL, M. Koncepční studie pojezdu kovacího manipulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Stabilita kovacího manipulátoru. - zodpovězeno 2) Jak je řešena synchronizace pohonů?. - částečně zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO