Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa venuje používaným informačným systémom v spoločnosti XY, ktorá sa zaoberá dodávaním ITS riešení. Analyzované systémy sú v internom procese využívané na správu projektovej dokumentácie a monitorovanie realizovaných projektov. Teoretická časť práce obsahuje vysvetlenie pojmov súvisiacich s problematikou. Analytická časť využíva metódy analýz pre zistenie súčasného stavu systémov. Nasledujúca časť práce predstavuje možne riešenia nedostatkov informačných systémov, ktoré umožnia zlepšenie efektívnosti.
The bachelor thesis is focused on the information system used in the company XY, which provides supply of ITS solutions. The analyzed systems are used in the internal process for managing project documentation and monitoring realized projects. The theoretical part, the work contains explanation on concepts related to the issue. The analytical part uses methods of analysis to determine the current state of the systems. The following part of the work presents possible solutions to the shortcomings of information systems that will improve efficiency.
Description
Citation
BARLA, M. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Otázky vedoucího - doc. Ing. Miloš Koch, CSc. - Odpovězeno Otázky oponenta - Mgr. Michal Očko - Odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc - Jak analytická část vaší práce souvisí s návrhovou částí? - Odpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc - Kolik by stál společnost přechod na cloudové řešení? - Odpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc - Jak jste prováděl výběr nového vhodnějšího řešení? - Odpovězeno Mgr. Martina Bobálová, Ph.D. - Jaká je ekonomická návratnost přechodu na nové řešení? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO