Design posunovací lokomotivy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Designérských prací věnujících se železniční technice existuje mnoho. Naprostá většina z nich se však věnuje vysokorychlostním jednotkám nebo alespoň rychlíkovým lokomotivám, ale konceptů v oblasti designu nákladních a posunovacích lokomotiv je k nalezení poskrovnu. Tato diplomová práce si vzala za úkol vydat se právě na toto neprobádané území a zjistit, jaké existují možnosti při návrhu posunovací lokomotivy nezávislé trakce a najít vhodnější než dnes používaná řešení tam, kde je to možné a účelné. Výsledkem práce je design lokomotivy, který respektuje požadavky norem železniční dopravy, ergonomie a bezpečnosti práce, a zároveň přináší moderní designérská řešení
Plenty of designing works focused on railway technology were made through the time. But the majority of them are concerned with high-speed trains or at least express train locomotives, but works devoted to design freight or shunting locomotives can be barely found. This diploma thesis is looking into nearly unexplored territory and finding out, which possibilities in the design of shunting locomotives of independent traction do exist, and find better solutions then those currently used, where possible and appropriate. The result of this master thesis work is design of shunting locomotive, which respects the requirements of railway standards, ergonomics and safety, and still brings in modern design solutions.
Description
Citation
MIKLICA, M. Design posunovací lokomotivy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) Karel Kobosil (místopředseda) prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (člen) prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (člen) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Jan Rajlich (člen) doc. akad. soch. Jan Zamazal (člen) PhDr. Jana Pavlíčková (člen) akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. (člen) akad. soch. Petr Svítil (člen) akad. soch. František Pelikán (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO