Pojmové znaky podvodu na DPH v judikatuře Soudního dvora Evropské unie

dc.contributor.authorBrychta, Karelcs
dc.contributor.authorKupčík, Petrcs
dc.contributor.authorProcházka, Vojtěchcs
dc.coverage.issue3cs
dc.coverage.volume29cs
dc.date.accessioned2022-03-22T15:56:35Z
dc.date.available2022-03-22T15:56:35Z
dc.date.issued2021-10-30cs
dc.description.abstractTento příspěvek prezentuje systematizované závěry z vybraných klíčových rozhodnutí SDEU týkající se odnětí nároku na odpočet DPH (se zaměřením zejména na identifikaci skutkových okolností, které mohou svědčit pro naplnění znaků daňového podvodu/úniku na DPH a identifikaci pravidel a mantinelů pro hodnocení objektivních okolností a existence dobré víry na straně daňových subjektů). Z provedeného výzkumu vyplynulo, že SDEU nepodává explicitní a taxativní definici daňového podvodu (úniku) – vymezuje však znaky a okolnosti, které pro existenci daňového podvodu (úniku) svědčí. Z judikatury přiléhavé ke kladené výzkumné otázce je evidentní, že daňový únik je možné spojovat s širokou množinou skutečností. Judikatura SDEU etablovala rovněž testy (nástroje), které brání nadměrně extenzivnímu výkladu znaků podvodného jednání. Judikatura SDEU rovněž nelimituje teritoriální rozsah daňového podvodu (relevance i ve vztahu k třetím zemím). Dovození účasti daňového subjektu na daňovém podvodu je založena na bázi úmyslu a nedbalosti – jinými slovy SDEU vylučuje systém odpovědnosti bez zavinění. Z judikatury SDEU rovněž plyne značná míra diskrece daná tuzemským správním orgánům při správě daně a dokazování relevantních skutkových okolností. Ačkoli v judikatuře SDEU nejsou předmětné objektivní skutečnosti podrobněji popsány, lze prostřednictvím základní logiky dojít k závěru, že pokud cílem vědomostního testu je učinit závěr o vědomosti určitého subjektu o podvodném jednání, tak jednotlivé objektivní skutečnosti musí být okolnosti ve sféře vlivu dotčeného subjektu, tudíž se v zásadě bude jednat o okolnosti vyplývající z obchodních vztahů s přímým dodavatelem či odběratelem.cs
dc.description.abstractThis paper presents systematised conclusions from selected key decisions of the CJEU concerning the disallowance of VAT deductions (focusing in particular on the identification of factual circumstances that may indicate the fulfilment of the elements of VAT fraud/evasion and the identification of rules and thresholds for the assessment of objective circumstances and the existence of good faith on the part of taxpayers).en
dc.formattextcs
dc.format.extent633-647cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationČasopis pro právní vědu a praxi. 2021, vol. 29, issue 3, p. 633-647.en
dc.identifier.doi10.5817/CPVP2021-3-8cs
dc.identifier.issn1805-2789cs
dc.identifier.other172716cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204027
dc.language.isocscs
dc.publisherPrávnická fakulta Masarykovy univerzitycs
dc.relation.ispartofČasopis pro právní vědu a praxics
dc.relation.urihttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15230cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1805-2789/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/cs
dc.subjectDPHcs
dc.subjectjudikatura SDEUcs
dc.subjectpodvod na DPHcs
dc.subjectpojmové znaky.cs
dc.subjectVAT
dc.subjectCJEU Case Law
dc.subjectVAT Fraud
dc.subjectDefining Characteristics
dc.titlePojmové znaky podvodu na DPH v judikatuře Soudního dvora Evropské uniecs
dc.title.alternativeDefining Characteristic of VAT Fraud/Evasion as Established by the Case-law of the Court of Justice of the European Unionen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-172716en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.03.22 16:56:35en
sync.item.modts2022.03.22 16:14:59en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
15230.pdf
Size:
427.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
15230.pdf
Collections