Uplatnění marketingu ve společnosti Verizon Business

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca poskytuje informácie o problematike uplatnenia marketingu vo vedení spoločnosti Verizon Business. Analyzuje súčasnú situcáciu v segmente zákazníkov regiónu EMEA ( Európa, Stredný východ, Afrika) a ponúka návrh na zlepšenie súčasného procesu aplikácie marketingu prostredníctvom intenzívnejšej propagácie spoločnosti s cieľom získať nových zákazníkov v krajinách, v ktorých momentálne nemá také silné zastúpenie.
This bachelor thesis provides information about application of marketing in Verizon Business company. Provides an analysis of current situation in segment customers EMEA region (Europe, Middle East, Africa) and a proposal to improve the current process of application of marketing through increased promotion of the company to acquire new customers in countries where it currently hasn´t got a strong presence.
Description
Citation
KISS, M. Uplatnění marketingu ve společnosti Verizon Business [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO