Studie průběhu zakázky vybraným podnikem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky vybraným podnikem, konkrétně podnikem FEMONT OPAVA s.r.o., který působí na trhu zabývajícím se stavbou nebytových prostor. Předmětem podnikání je výroba a montáž ocelových hal a konstrukcí pomocí tzv. VEDE systému, který patří k jejich know-how. Pomocí analýzy jsou vyhodnoceny problémy a návrhy k zlepšení. Tyto návrhy se netýkají pouze konkrétní zpracovávané zakázky, ale také celkového rozvoje podnikání ve společnosti. Návrhy jsou vyčísleny a odůvodněny také mimoekonomickými faktory.
This bachelor’s thesis is dedicated to a study of a course of an contract chosen by a given company, concretely by FEMONT OPAVA s.r.o., which deals with construction of non-residential areas. Its line of business is the construction and assembly of steel halls and constructions with so called VEDE system, which belongs to their know-how. The problematic areas are considered on the basis of analysis and possible improvements are proposed. Those suggestions do not concern only the particular contracts that have been processed, but also the overall development of the conduct of business of the company. The suggestions are justified by the non-economic factors as well.
Description
Citation
POTUŽNÍKOVÁ, P. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Breinek: Souvisí počet reklamací s počtem zakázek? – odpovězeno Ing. Neuwirth: Podrobněji popište a rozveďte vaše návrhy? Proč jste se zaměřila spíše více na analytickou část práce? Co znamená změna porad? Kolik projektů firma zpracovává? – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO