Porovnání architektur systémových databází MIB určených pro řízení kvality služeb v datových sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o mechanizmu diferencovaných služeb (DiffServ) navrženým pro zajištění kvality služeb v datových sítích a podrobně prochází části struktury MIB databáze určené pro řízení chování tohoto mechanizmu v aktivních prvcích . Po úvodní první kapitole probírám protokol SNMP. Ve třetí kapitole se zabývám kvalitou služby QoS (Quality of Service) a v následující čtvrté kapitole podrobně vysvětluji mechanizmus diferencovaných služeb (Diffserv) a jeho architekturu. V páté kapitole ukazuji možnosti použití PIB (Policy Information Base). V šesté kapitole ukazuji již zmiňované části MIB databáze. V sedmé závěrečné kapitole porovnávám jednotlivé části MIB databáze a vše shrnuji.
Bachelor thesis deals with Diffserv mechanism for Quality of Service in data network and goes through several parts of structure MIB database for managing Diffserv mechanism. The first chapter is introduction. I explain SNMP protocol in the second chapter. In the third chapter I deal with Quality of Service (QoS) and in the next chapter I explain Diffserv mechanism and its architecture. In fifth chapter I present possibilities of using Policy Information Base (PIB). I show several parts of MIB database in the sixth chapter. I compare two parts of MIB database and summary whole work in the last chapter.
Description
Citation
JELÍNEK, T. Porovnání architektur systémových databází MIB určených pro řízení kvality služeb v datových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Daněček, Ph.D. (člen) Ing. Filip Buršík (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Doplňte Vaše srovnání dvou uvedených MIB databází a uveďte ještě alespoň 3 další základní odlišnosti. V práci popisujete databázi PIB (Policy Information Base), jak tato databáze souvisí s databází MIB a s technologií DiffServ? V práci se zmiňujete o metodě Token Bucket, jaký je její základní princip a k čemu slouží? Pokuste se shrnout Vaše vlastní přínosy při řešení bakalářské práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO