Základní příčiny poškození valivých ložisek a jejich diagnostika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci je proveden rozbor poruch, které mohou vzniknout na valivém ložisku, a jejich příčin, a to z hlediska zdroje poruchy, druhu poruchy a jejího mechanismu. Dále je uveden přehled základních metod užívaných pro diagnostiku valivých ložisek doplněný jejich výhodami, nevýhodami a možností jejich užití.
This bachelor`s thesis analyzes failures, that may occur on rolling bearings and their causes. In particular, it focuses on the source of the silure, as well as its type and mechanism. Furthermore, this thesis outlines the basic methods used for diagnostics of rolling bearings including their advantages, disadvantages and possible aplications.
Description
Citation
SCHREIER, J. Základní příčiny poškození valivých ložisek a jejich diagnostika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO