Optimalizace financování vybrané společnosti na základě finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na oblasť financovania zvolenej spoločnosti. Teoretická časť práce pojednáva o možných spôsoboch financovania organizácie a popisuje finančnú analýzu, ktorej vybraté metódy budú využité v následnej analytickej časti. Na základe výsledkov už spomínanej analýzy budú navrhnuté opatrenia, ktoré by mali viesť k zlepšeniu finančnej situácie podniku.
This bachelor thesis is focused on the financing of the select company. Theoretical part of this work is dealing with the possible ways of financing of this organization and is describing a financial analysis from which certain methods are applied in the following analytical part. Based on the results of the aforementioned analysis will certain measures be suggested which should lead to the improvement of this company's financial situation.
Description
Citation
PŠEJOVÁ, K. Optimalizace financování vybrané společnosti na základě finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Bočková - Co byste kromě komponent doporučila společnosti pro snížení zásob dále odprodat? - odpovězeno doc. Beneš - Nejsou přebytečné zásoby způsobené odchodem pracovníka? - odpovězeno doc. Beneš - Vlastní firma nemovitý majetek? - odpovězeno Mgr. Novotná - Můžete vysvětlit vzorec maximální slevy? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO