Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem projektu je řešení studentských kolejí a stravování na nároží ulice Vídeňské a Táborského nábřeží. Součástí návrhu je i hmotové řešení dostavby bloku na ulici Vídeňská. Blok je novým objektem uzavřen negativním nárožím. Jednoduché pravoúhlé hmoty vymezují prostor pro „sochu“, které zároveň tvoří pozadí.
The project is dealing with student dormitories and canteen at the corner of Vienna street and Taborsky waterfront. It consist volume to the complete a block on Vienna Street. The block is closed by new building like negative corner. A simple rectangular mass defining the space for "statue"and create background for it.
Description
Citation
PAVLUN, M. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Milan Nytra (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. David Mikulášek (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-05-23
Defence
Student představil svou práci a reagoval na dotazy a podněty oponenta a vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO