Paroplynový cyklus z hlediska termodynamiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se věnuje termodynamice paroplynového cyklu a porovnává jej s některými jinými tepelnými oběhy. Zaměřuje se na účinnost cyklu a na její omezení v kontextu druhého termodynamického zákona. Dále krátce shrnuje některá jeho technická provedení a možnosti. V druhé části jsou uvedené poznatky aplikovány na konkrétním příkladu provozu brněnské teplárny Červený mlýn a nabízí posouzení jeho účinnosti.
This thesis deals with thermodynamic of steam-gas cycle and compare that with some others heat cycles. It focuses on efficiency of cycle and its limits in the context of the second thermodynamic low. Also it shortly summarizes some technical solutions and possibilities of the cycle. The mentioned knowledge are applied to concrete example of Brno’s heat and power plant Červený mlýn (Red mill) in the last part and allow assessment of its efficiency.
Description
Citation
PRANSPERGER, J. Paroplynový cyklus z hlediska termodynamiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
K čemu je dobré napájecí čerpadlo u parní kondenzační elektrárny? Kde je v ČR použit paroplynový cyklus, vyloženě pro výrobu elektrické energie?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO