Návrh dílčí části informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom informačného systému malého podniku. Cieľom je analýza súčasného stavu podniku a jeho informačného systému. Na základe analýzy sú odhalené slabé miesta súčasného systému, podchytené požiadavky pre zmeny či návrh nového riešenia IS a následne je tento návrh aj vypracovaný. V práci je obsiahnutý teoretický popis použitých nástrojov a metodík.
Bachelor thesis deals with the design of the information system of a small business. The aim is to analyze the current status of the organization and its information system. Based on the analysis the weaknesses of the current system are revealed, demands for required changes written down and new solution for IS is proposed. The new proposal is prepared as well. The work includes a theoretical description of the tools and methodologies.
Description
Citation
KUBÁNI, T. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Brolík (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta práce: odpovězeno doc. Zich: Jak mají Vaše návrhy zlepšit povědomí zákazníků o firmě? - odpovězeno Ing. Brolík: Jakou jste předpokládal časovou náročnost programování změn? - odpovězeno Mgr. Musilová: Jaký máte vztah (pracovní) k firmě? Jakou formu bude mít výsledné dílo? Bude to zaměstnanecké dílo? Využívá firma písemné smlouvy? Jaké další možnosti SW poskytuje, eviduje platby, termíny splatnosti, atd.? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO