Automatická regulace hlasitosti podle vzdálenosti posluchače

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá dvoma metódami detekcie tváre vo videosekvencii. Na základe testovania je vybraná metóda KLT. Práca je ďalej zameraná na návrh prepočtu vzdialenosti užívateľa od kamery v reálnom čase pomocou vyhodnotenia parametrov detegovanej tváre. Podľa vzdialenosti užívateľa od kamery je navrhnutá regulácia hlasitosti tak, aby užívateľ pri jej zmene vnímal hudbu stále rovnako.
This work is about two methods of face detection in video sequencing. According to testing the KLT method is chosen. The work is focused on user distance calculation from camera in real time by means of evaluating parametres of detected face. According the distance of user from camera sound regulation is set, so the user can percieve and feel the music on the same level.
Description
Citation
SEREČUNOVÁ, S. Automatická regulace hlasitosti podle vzdálenosti posluchače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (místopředseda) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Maděránková, Ph.D. položila otázku - co se stane, když člověk zmizí z kamery nebo se otočí? Ing. Ronzhina položila otázku - Která klasifikační metoda se používá v rámci metody adaboost? Co se stane, když se v obraze objeví více osob? Doc. Kolář položil otázku - z čeho vychází průměrná odchylka v procentech v uvedené tabulce? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO