Hodnocení finanční situace banky a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace banky Moneta a.s., za použití metod a nástrojů finanční analýzy. Práce obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část. V rámci analytické části jsou aplikovány konkrétní metody finanční analýzy. Návrhová část se soustředí na řešení zjištěných nedostatků a jejich zhodnocení. Výsledná data těchto metod jsou v závěru práce interpretována.
This bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the bank Moneta a.s., using methods and financial analysis tools. The work contains a theoretical, analytical and proposal part. Within the analytical part, specific methods of financial analysis are applied. The proposal part focuses on solving the identified shotcomings and their evaluation. The resulting data of these methods are interpreted at the end of the work.
Description
Citation
KUCHAŘ, V. Hodnocení finanční situace banky a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázka vedoucího práce – zodpovězeno Otázky oponenta práce – zodpovězeno prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. – Odkud jste měl informace o analyzované bance? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO