Obhajoby doktorských disertací v oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-09
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně proběhly v minulém období obhajoby zajímavých témat disertačních prací doktorského studijního programu Soudní inženýrství. Pro informaci čtenářů uvádíme jejich přehled, spolu s přístupovým číslem na zveřejněné teze resp. na celé znění disertací na webu Vysokého učení technického v Brně. Do internetového vyhledávače je třeba vložit příkaz https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=..... , v němž tečky na konci za rovnítkem zaměníme za číslo z posledního sloupce tabulky.
Description
Keywords
Citation
Soudní inženýrství. 2016. vol. 27, č. 2, s. 89-92. ISSN 1211-443X
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO