Multifunkční objekt v Českých Budějovicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce multifunkčního objektu v Českých Budějovicích. Konstrukce má tvar koule o maximálním průměru 30 m a výškou v nejvyšším bodě 19,5 m. Nosnou konstrukci tvoří zakřivená žebra, výtahová šachta a stropní nosníky. Konstrukce je řešena ve 4 variantách. Dvě varianty jsou ocelové, třetí varianta je dřevěná a poslední varianta řeší kombinaci dřeva a oceli. Ve vybrané variantě je řešeno zatížení, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, požární odolnost a spoje vybraných detailů.
The subject of this thesis is the design and assessment of the supporting structure multifunctional building in the Czech Budejovice . The construction of a sphere with a maximum diameter of 30 m and a height of 19.5 meters the highest point . The supporting structure consists of curved ribs , elevator shaft and ceiling beams . The structure is designed in 4 versions . Two variants are made of steel, the third option is wooden and the latest version solves a combination of wood and steel. In the variant selected is done loading , ultimate limit state, serviceability limit state , fire resistance and compounds selected details.
Description
Citation
ŠPAČKOVÁ, E. Multifunkční objekt v Českých Budějovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-02-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO