Simulátor železničního stavědla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Stavědlo je dispečerské zařízení pro řízení dopravy. Dispečer určuje nastavováním výhybek a semaforů cestu vlakům. V této práci se zabývám návrhem a výstavbou základu simulátoru takového zařízení v jazyce Java. Nastudoval jsem funkce tohoto zařízení. Zabýval jsem se strukturou celé aplikace a implementoval chování základních prvků.
Railway interlocking is a dispatching facility for traffic control. The dispatcher controls train paths by setting switches and signals. In this thesis, I describe the design and implementation of a simple simulator of the facility in the Java language. I have studied functions of this facility. I interested with structure of whole application. And I implemented behaviour of foundamental elements.
Description
Citation
HOVORKA, B. Simulátor železničního stavědla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO